InternLogistik AB utvecklar systemlösningar baserade på produkter från NiceLabel. Vi bygger smarta system som effektiviserar verksamheter med rätt märkning på sina produkter. Förutom design av etiketter finns en mängd verktyg för att anpassa och integrera etikettutskrifter som ett naturligt steg i den dagliga verksamheten. 

Smarta system eliminerar den mänskliga faktorn och ökar produktiviteten. Minska komplexiteten och kostnaderna för märkning som hundratusentals företag i alla branscher redan gör, med NiceLabel.


NiceLabel Integrator image

Vi är certifierade produktspecialister för NiceLabel i Sverige och jobbar tillsammans med våra återförsäljare och även direkt mot slutkund. InternLogistik AB tillhör den högsta nivån inom NiceLabels partnerprogram.